στο Νοσοκομείο Σπάρτης 5 και στο Νοσοκομείο Καλαμάτας 15