Στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 70 εκατ. ευρώ προχωρά η Pepsico ΗΒΗ ΕΠΕ, κίνηση η οποία φέρεται να προσβλέπει στο «νοικοκύρεμα» της χρηματοοικονομικής της εικόνας.

Αναλυτικότερα, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου αποφασίστηκε η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 70.000.020 ευρώ με απορρόφηση / συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και με ακύρωση 2.333.334 εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ, ώστε να επέλθει εξυγίανση της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Share