26/05/2024

Πως ο υπερ- υπολογιστής της ΙΒΜ νίκησε τον Κασπάροφ με μια …ανθρώπινη κίνηση.