21/05/2024

πρόκειται για τα κύτταρα tanycytes. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Nicholas Dale «Τα tancycytes στον εγκέφαλο αντιδρούν σε αμινοξέα που βρίσκονται στα τρόφιμα