21/05/2024

που βρίσκονται σε θύλακες γεύσης στη γλώσσα». Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτά τα αμινοξέα βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε τρόφιμα όπως το κοτόπουλο