21/05/2024

παρέχοντας πληροφόρηση στο μέρος εκείνο του εγκεφάλου που ελέγχει την όρεξη και το σωματικό βάρος. Όπως ανέφερε ο καθηγητής Dale