23/05/2024

Παπαδημητράτος

VIDEO – Σχολιασμός.Τοποθετήσεις εκπροσώπων Φορέων, Κομμάτων. Συνεδρίαση – Διαβούλευση κλείσιμο Υπηρεσιών στο Λουτράκι

Ο κ Παππάς έκρινε ότι η συνεδρίαση έγινε κατόπιν εορτής αφού έφυγε το ΙΚΑ και φεύγει το Αστυνομικό Τμήμα. Αναρωτήθηκε...