καρκίνος

Θυσιασμένες ζώνες: Περιοχές επιβαρυμένες με καρκίνο και θανάτους στη Ρουμανία, στις ΉΠΑ, στην Κίνα

Θυσιασμένες ζώνες: Οι περιοχές που έχουν υποστεί μόνιμες βλάβες από έντονες περιβαλλοντικές αλλαγές ή οικονομική αποεπένδυση - Η αναφορά του...

Ελπίδες για θεραπεία του καρκίνου δίνει η νέα αγωγή όπου 9 στους 10 θεραπεύτηκαν από Λευχαιμία

Λευχαιμία: Αξιοσημείωτα αποτελέσματα έχει πειραματική θεραπεία με Τ- κύτταρα. Πειραματική αγωγή στην οποία λευκά αιμοσφαίρια μετατρέπονται ώστε να στοχεύουν ορισμένα είδη...