11θέσεις τακτικού προσωπικού σε τομείς Υγείας και Δικαιοσύνης στην Κορινθία

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 δημοσιεύθηκε Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ / αρ. φύλλου 3 / αρ. Προκήρυξης 1ΕΓ/2016) για την πλήρωση 2.135 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Read More …

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το