19/04/2024

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη έχει 172 γράμματα!!!