22/04/2024

ενώ δεν εκλέγεται και η Αθηνά ∆ρέττα. Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες εκλέγονται ο πρόεδρος του κόμματος Πάνος