Με απόφαση Κομισιόν Airbnb και Uber δεν απαγορεύονται στην ΕΕ

Οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να απαγορεύσουν υπηρεσίες όπως της ενοικίασης ιδιωτικών σπιτιών Airbnb ή την εφαρμογή για αναζήτηση μεταφορικού μέσου Uber,

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το