26/05/2024

Ενημερωθείτε για τους νέους κανονισμούς στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Ενημερωθείτε για τους νέους κανονισμούς στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Το Νοσοκομείο Κορίνθου στην προσπάθεια παροχής υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, θέτει σε εφαρμογή διαδικασία ο έλεγχος εισόδου και παραμονής συνοδών/επισκεπτών στο...