21/06/2024

Εμπορίου –Υπηρεσιών

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος , Πελοποννήσου , Ηπείρου και Ιονίων Νήσων σας ενημερώνει ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης...

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου –Υπηρεσιών ξεκίνησε η αξιολόγηση

Η «Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων» σας ενημερώνει ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση πληρότητας...