14/06/2024

Ελληνικό

Πρόσκληση της Lamda για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, Μέρος των κεφαλαίων θα διατεθεί για επιμέρους έργα ανάπτυξης στο Ελληνικό

Tη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την 29η Απριλίου, με θέμα ημερησίας διάταξης την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των...