Εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου