18/04/2024

Βλέπουμε μια τάση επιστροφής στις κλασσικές αξίες: επιλέγουμε ρετρό ρούχα

Ας φιλοσοφήσουμε λίγο το σήμερα. Γιατί επιλέγουμε τις παλιές αξίες και που πρέπει να σταματήσουμε

Ας φιλοσοφήσουμε λίγο το σήμερα. Βλέπουμε μια τάση επιστροφής στις κλασσικές αξίες: επιλέγουμε ρετρό ρούχα, έπιπλα, ακούμε παλιά τραγούδια διασκευασμένα...