28/05/2024

από το ΠΑΣΟΚ που χάνει μια έδρα εκλέγεται ο ∆ημήτρης Σαλτούρος ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται ο Ζεϊμπέκ ΧουσεϊÎ