24/06/2024

από τις 13:00 έως τις 14:00

Συμμετοχή Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου στις κινητοποιήσεις της 16ης Μαρτίου 2023 με κλείσιμο καταστημάτων, από τις 13:00 έως τις 14:00

Θέμα: «Συμμετοχή Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου στις κινητοποιήσεις της 16ης Μαρτίου 2023» Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, συντασσόμενος με την Εθνική Συνομοσπονδία...