από την Χρυσή Αυγή εκλέγεται ο Ιωάννης Λαγός και από την ∆ημοκρατική Αριστερά η Μαρία Γιαννακάκη. ∆εν εκλέγο