19/04/2024

άδεια και πινακίδες με την καταβολή του προστίμου

Απόφαση που ισχύει από 19/9/2014 για τα ανασφάλιστα οχήματα: Επιστρέφονται δίπλωμα, άδεια και πινακίδες με την καταβολή του προστίμου

Με πρωτοβουλία Κικίλια τα στοιχεία κυκλοφορίας θα μπορούν να επιστραφούν πριν την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου αφαίρεσης Με ανακοίνωση...