27/05/2024

5 Ιουνίου 2013 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

0

5 Ιουνίου 2013 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Η ανθρωπότητα, σήμερα 5 Ιουνίου, με την επίνευση και αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Το περιβάλλον αποτελεί το κύριο συστατικό της ανθρώπινης ζωής και το τελειότερο φυσικό οικοσύστημα του πλανήτη. Αποτελεί  πηγή ζωής. Εν τούτοις ο σύγχρονος άνθρωπος με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επιδιώκει μόνο τις ανέσεις και τις ευκολίες του, έχει αποξενωθεί από τη φύση και συμπεριφέρεται με μια πρωτοφανή καταστροφική συμπεριφορά απέναντί της.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απαιτεί την ενεργοποίηση των κοινωνιών. Η σχέση μας με το περιβάλλον δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα κοινωνικό ή πολιτιστικό που αντιμετωπίζεται περιστασιακά. Είναι πρωτίστως θέμα πολιτικό.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι ουσιαστικός και εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Ο Δήμος Χερσονήσου, έχει διαμορφώσει συγκεκριμένη και στοχευμένη πολιτική για το περιβάλλον. Η στήριξη των πρωτοβουλιών και δράσεων της τοπικής κοινωνίας (ΜΚΟ), η καθιέρωση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και η διαλογή στην πηγή (ΔσΠ), η προστασία και αναβάθμιση του παράκτιου οικοσυστήματος αποτελούν μερικές από τις ενέργειές μας.

Ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί τον κατ ‘ εξοχήν τουριστικό προορισμό της Κρήτης. Πεποίθησή μας είναι ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί την καλύτερη μορφή τουρισμού. Επιδίωξή μας είναι η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Επιβάλλεται όλοι μας, Κράτος, Αυτοδιοίκηση και πολίτες να συντονιστούμε για να πετύχουμε την αλλαγή νοοτροπίας και την ευαισθητοποίηση. Στο περιβάλλον δεν ζούμε μόνοι μας. Πριν η φύση εκδικηθεί πρέπει να φροντίσουμε γι’ αυτήν.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *