3.914.475 € για αναβάθμιση της ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ από ΕΣΠΑ

1

3.914.475,00€ για αναβάθμιση της ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ από ΕΣΠΑ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

3.914.475,00€ για αναβάθμιση της ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ από ΕΣΠΑΕΝΤΑΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων σας ενημερώνει, ότι μετά από επικοινωνία του Δημάρχου κ. Κώστα Λογοθέτη με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέτρο Τατούλη και σε συνέχεια κατάθεσης του απαραίτητου τεχνικού δελτίου, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007 -2013, η αναβάθμιση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης του Δήμουμε τίτλο« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ », συνολικού κόστους 3.914.475,00€.

Η προτεινόμενη πράξη θα προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες, σε όλες τις περιοχές ευθύνης της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ενώ από τη λειτουργία του Συστήματος αναμένονται τα παρακάτω:

1) Συνεχής εποπτεία και άμεση επέμβαση, λήψη στατιστικών στοιχείων για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό, βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου κλπ.

2) Ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού.

3) Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

4) Βελτίωση της ποιότητας πόσιμου νερού μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

5) Μείωση των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικός προγραμματισμός λειτουργίας) και των δαπανών συντήρησης προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων.

6) Δυνατότητα προσθήκης και ένταξης στο σύστημα νέων σημείων ελέγχου με μελλοντικές επεκτάσεις του συστήματος.

7) Βελτίωση και τροποποίηση προγραμμάτων και μεθόδων ελέγχου.

8) Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και μακροπρόθεσμη κάλυψη των αναγκών της περιοχής που εξυπηρετείται από την Επιχείρηση.

Με το προτεινόμενο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού θα εποπτεύεται η λειτουργία του συνόλου του εξωτερικού υδραγωγείου που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, ενώ η υπηρεσία θα έχει πλήρη εικόνα των υδατικών αποθεμάτων που αντλούνται από τις γεωτρήσεις και καταλήγουν στις δεξαμενές αποθήκευσης.

Ωφελούμενος πληθυσμός θα είναι όλος ο πληθυσμός της περιοχής ενώ αναμένεται να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά την υλοποίηση του έργου, όσο και για την κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος.

Η προτεινόμενη πράξη θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη γενικότερη ενίσχυση του επιπέδου της εξυπηρέτησης των καταναλωτών ως εξής:

 

  • μείωση των αστοχιών, βελτίωση της συντήρησης και της αξιοπιστίας του δικτύου ύδρευσης,
  • ελαχιστοποίηση του χρόνου εντοπισμού των βλαβών-αστοχιών και του χρόνου επέμβασης προς αποκατάσταση τους,
  • πλήρης κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών για πόσιμο νερό, μέσω της περιστολής των απωλειών ύδατος

Τέλος, όσον αφορά το περιβάλλον, θα επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στην εξοικονόμηση και διασφάλιση των υδατικών πόρων της περιοχής μέσω του περιορισμού των απωλειών νερού στο δίκτυο διανομής. Ταυτόχρονα, η μείωση των απωλειών νερού θα οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργία των αντλιοστασίων και των γεωτρήσεων. Αυτό σημαίνει μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας .

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

1 thought on “3.914.475 € για αναβάθμιση της ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ από ΕΣΠΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *