18.500 ευρώ. Τόσο είναι το κονδύλι που αποφάσισε ο υπουργός κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ότι χρειάζεται για να μάθουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυαοι υπάλληλοι του υπουργείου του

0

18.500 ευρώ. Τόσο είναι το κονδύλι που αποφάσισε ο υπουργός κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ότι χρειάζεται για να μάθουν να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυαοι υπάλληλοι του υπουργείου του

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Aφού βούλιαξε τον Τιτανικό ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, αποφάσισε να
βουλιάξει και το υπουργείο Περιβάλλοντος με το οποίο ασχολείται την
περίοδο αυτή. Προκειμένου, όμως, να ενημερώνει τους πολίτες για το
θεάρεστο έργο του, αποφάσισε να αξιοποιήσει το ίντερνετ και
συγκεκριμένα τα social media. Αλλά για να μπορεί να ενημερώνει τους
πολίτες μέσω του twitter, you tube ή άλλων μέσων πρώτα πρέπει να το
μάθουν οι υπάλληλοι του υπουργείου του.

Πόσο κοστίζει η συγκεκριμένη εφαρμογή για την εγγραφή των κειμένων και
η εκπαίδευση του γραφείου τύπου; Μα… μόλις 18.500 ευρώ. Τόσο είναι το
κονδύλι που αποφάσισε ο κ. υπουργός ότι χρειάζεται για να μάθουν να
χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα.

Διότι πάνω από όλα η ενημέρωση του κοινού για το μεγάλο έργο του κ.
Παπακωνσταντίνου. Αντί να δώσουν αυτά τα λεφτά σε κανένα άνεργο τα
σπαταλούν για να… τουιτάρουν οι πολίτες τις ανακοινώσεις του κ.
Παπακωνσταντίνου. Είχε μια σκασίλα ο κόσμος.

Και μόλις μαθεύτηκε η απίστευτη αυτή ιστορία, σήμερα το ΥΠΕΚΑ
αποφάσισε να απαντήσει και να μας πει ότι έκανε και εξοικονόμηση από
το αρχικό κονδύλι. Διαβάστε τι γράφει η απάντηση:

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει εκ
της συστάσεως του συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις πολιτικές που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του, καθώς σειρά πολιτικών που προωθούνται από το
Υπουργείο όπως προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση απορριμμάτων,
προώθηση ανακύκλωσης, εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ. είναι αδύνατο να
επιτύχουν χωρίς την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών. Αντίστοιχες
υποχρεώσεις έχει συνολικά η χώρα μας στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ
μέρος του οποίου είναι το ΕΠΠΕΡΑΑ που εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ.

Δεύτερον, για τους σκοπούς αυτούς το ΥΠΕΚΑ υπό την προηγούμενη
πολιτική του ηγεσία είχε διασφαλίσει από το ΕΠΠΕΡΑΑ πόρους 20 εκ. ευρώ
για την περίοδο 2011-2015. Ακριβώς, λόγω της οικονομικής συγκυρίας και
στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης όλων των δαπανών του Υπουργείου, ο
Υπουργός ΠΕΚΑ ζήτησε την δραστική μείωση αυτού του προϋπολογισμού κατά
τουλάχιστον 70%. Η αναμόρφωση του τεχνικού δελτίου του έργου έχει ήδη
γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ενώ οι πόροι που
αποδεσμεύονται θα εξιοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων αναπτυξιακών δράσεων
του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Τρίτον, για το νέο τεχνικό δελτίο, η κατεύθυνση που έδωσε η πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ είναι ότι θα εξαντληθούν τα περιθώρεια υλοποίησης των
υποχρεωτικών δράσεων ενημέρωσης των πολιτών με ίδια μέσα, δηλαδή με
προτεραιότητα στο έργο που μπορεί να υλοποιηθεί από τις ίδιες τις
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώνεται στο ότι οι δράσεις
με ίδια μέσα καλύπτουν πάνω από το 65% του νέου προϋπολογισμού για
δράσεις ενημέρωσης.

Τέταρτον, για την επίτευξη των στόχων ενημέρωσης και προώθησης των
δράσεων του ΥΠΕΚΑ θα αξιοποιηθούν στο έπακρο τα διαδικτυακά μέσα και
εφαρμογές που είναι δυνατό να αναπτυχθούν από τις υπηρεσίες και το
στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου. Για το λόγο αυτό, το ΥΠΕΚΑ έκρινε
σκόπιμο να αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο την αξιολόγηση της
διαδικτυακής παρουσίας του Υπουργείου και την ανάπτυξη σχεδίου
επικοινωνίας σε όλα τα γνωστά διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας που στο
εξής θα αξιοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Το έργο υλοποιείται
με υποβολή αντίστοιχων παραδοτέων, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για
την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν οι υπηρεσίες κατά την παραλαβή
έργων. Τότε και μόνο τότε πραγματοποιείται η δαπάνη.

Είναι προφανές ότι αυτή η απόφαση του Υπουργείου, να προχωρήσει με
μικρότερο προϋπολογισμό επικοινωνίας, που ελαχιστοποιεί τα κονδύλια
κρατικής διαφήμισης, αφού βασίζεται κατά κύριο λόγω στο διαδίκτυο,
αλλά και στην αξιοποίηση ίδιων πόρων, όπως και η αυτονόμηση της
διαδικτυακής παρουσίας του Υπουργείου κάποιους ενόχλησε>>.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *