Χρίστος Δήμας: Κίνδυνος να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για το “Ψηφιακό Σχολείο”

0

dimas_x

Να πάρει θέση για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο πως το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων έχασε ή σκοπεύει να διαθέσει διαφορετικά, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κάλεσε ο βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας τον αρμόδιο υπουργό. Ο Χρίστος Δήμας ζήτησε να πληροφορηθεί αν αυτή η απόφαση του Υπουργείου αντιβαίνει τις σχετικές προϋποθέσεις χορήγησης των κοινοτικών κονδυλίων με αποτέλεσμα αυτά να κινδυνεύουν να χαθούν οριστικά. Στο κείμενο της ερώτησης, ο βουλευτής Κορινθίας αναφέρει επίσης πως η πολιτική της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου δεν είναι φιλική όσον αφορά τον ρόλο των νέων τεχνολογιών και αυτό έχει αποδειχθεί αρκετές φορές τους τελευταίους έξι μήνες. Ωστόσο, το ενδεχόμενο ακύρωσης του προγράμματος «Ψηφιακό Σχολείο» αποτελεί μεγάλο πλήγμα στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, τη στιγμή μάλιστα που το σύνολο των ανεπτυγμένων κρατών αυξάνουν ποικιλοτρόπως τη βαρύτητα που δίνουν στην ψηφιακή εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα η ερώτηση έχει ως εξής:

Προς: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
Θέμα: Ακύρωση του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ για το «Ψηφιακό Σχολείο»

Πληθαίνουν οι αναφορές στον τύπο οι οποίες κάνουν λόγο για φερόμενη απόφαση του υπουργού Παιδείας να ακυρώσει ή να ολοκληρώσει μόνο εν μέρει το πρόγραμμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» από το ΕΣΠΑ από όπου χρηματοδοτείται και η στρατηγική για το Ψηφιακό Σχολείο (το έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

Μάλιστα γίνονται και συγκεκριμένες αναφορές, όπως για παράδειγμα η ακύρωση της αγοράς διαδραστικών πινάκων από το πρόγραμμα και η αξιοποίηση των πόρων για αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών κενών. Υπενθυμίζεται ότι το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Φεβρουαρίου 2014 και προέβλεπε την συνεισφορά των 146.635.815 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για επένδυση υποδομής με άμεση υλοποίηση και χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 174.441.435 ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους η οποία επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες τόσο στα μέσα διδασκαλίας όσο και στη διδακτική διαδικασία.

Η πολιτική της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου όσον αφορά τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει δυστυχώς καταστεί σαφής τους τελευταίους έξι μήνες. Η εναντίωση στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, οι δημόσιες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού για τη σημασία του μαυροπίνακα και της κιμωλίας ως αναπόσπαστου μέρους της βιωματικής σχέσης της μάθησης αντί της ψηφιακής εκπαίδευσης και η υποβάθμιση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων δίνει σαφές στίγμα αναφορικά με την ακολουθούμενη πολιτική. Όλα αυτά μάλιστα, τη στιγμή που το σύνολο των ανεπτυγμένων κρατών αυξάνουν ποικιλοτρόπως τις δαπάνες και τη βαρύτητα που δίνουν στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο υπουργός:
– Αποτελεί πράγματι πρόθεση του Υπουργείου η χρήση πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»;

– Καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε δαπάνες που αφορούν την εισαγωγή ψηφιακών υποδομών στα σχολεία, έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις προθέσεις; Ποια απάντηση έλαβε; Υπάρχει κίνδυνος να χάσει η χώρα τα συγκεκριμένα κονδύλια;

– Για ποιο λόγο – εφόσον ισχύει – δεν ολοκληρώθηκε η απόκτηση της υλικοτεχνικής υποδομής την οποία προέβλεπε το συγκεκριμένο έργο;

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *