13/04/2024

Χρήσιμος για 378.830 οδηγούς ο Φιλικός Διακανονισμός

0

Χρήσιμος για 378.830 οδηγούς ο Φιλικός Διακανονισμός

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Περισσότεροι από 378.830 οδηγοί χρησιμοποίησαν το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών το 2012, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά σε χθεσινή συνάντηση παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς με δημοσιογράφους.

Ο Επικεφαλής του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ) που αποτελεί τη βάση υλοποίησης του Φιλικού Διακανονισμού κ. Δημήτρης Ζορμπάς (στη φωτογραφία), η γενική Διευθύντρια της Ένωσης Aσφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη και τα στελέχη της διαχειριστικής επιτροπής του ΣΑΠ υποδέχθηκαν τους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη πλέον ετήσια συνάντηση τους σε γνωστό εστιατόριο του κέντρου των Αθηνών, και συζήτησαν ν μαζί τους όλα τα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά και για το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού ένα θεσμό που δουλεύει άριστα προς όφελος κυρίως των ασφαλισμένων οι οποίοι δεν ταλαιπωρούνται πλέον όπως πριν το 2000 για να λάβουν την αποζημίωση τους.

Όπως είναι ίσως γνωστό το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαΐου 2000.Το 2000 που ξεκίνησε η συμφωνία οι εταιρείες μέλη της ασφάλιζαν 3.658.711 οχήματα και διακανόνισαν μόλις 6.123 ζημιές.

Σήμερα στη συμφωνία έχουν ενταχθεί 27 ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν 4.786.202 οχήματα και εντός του 2012 διακανόνισαν 189.415 ζημιές μέσω του Φιλιού διακανονισμού.Συνολικά καταβλήθηκαν ως αποζημιώσεις 174.595.080 ευρώ ενώ ο μέσος όρος της αποζημίωσης ανά ζημιά στις υλικές ζημιές ήταν 915,10 ευρώ και στις σωματικές βλάβες 860,09 ευρώ.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος παρατηρείται

-μία μείωση του στόλου οχημάτων που είναι ενταγμένος στο φιλικό διακανονισμό κατά 6,56% (5.122.194 οχήματα το 2012) αν και ο αριθμός των εταιρειών είναι ο ίδιος.

– μία μείωση κατά 5,36% στις υποθέσεις που «ενεπλάκησαν» στο φιλικό διακανονισμό (200.145 το 2011)

-μια μείωση κατά 4,94% στο ποσό των αποζημιώσεων (183.666.289 ευρώ το 2011).

-μία μείωση του ποσοστού των ζημιών που εντάχθηκαν στο ΣΑΠ κατά 1,60% σε σύγκριση με το 2011. Το 2012 οι ζημιές που εντάχθηκαν στο ΣΑΠ αποτελούσαν το 53,04% του συνόλου ενώ το 2011 το 53,90%.

Οι μειώσεις οφείλονται τόσο στη γενικότερη καθίζηση της αγοράς ασφάλισης αυτοκινήτου λόγω κρίσης καθώς ούτε νέα αυτοκίνητα αγοράζονται ενώ μειώνονται και οι μετακινήσεις συνεπώς και οι ζημιές. Επίσης εκτιμήσεις κάνουν λόγο και για αύξηση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων.

Το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού εφαρμόζεται σε ατυχήματα που αφορούν;

-Υλικές ζημιές μέχρι 6.500 ευρώ

-σωματικές βλάβες μέχρι 30.000 ευρώ με ανώτερο 12.000 ευρώ ανά ζημιωθέν πρόσωπο.

Ο Φιλικός Διακανονισμός ενεργοποιείται με την δήλωση ατυχήματος με την υποχρεωτική επικοινωνία των εμπλεκόμενων ασφαλιστικών εταιρειών:

-με έντυπο φιλικής δήλωσης χωρίς αναμονή απάντησης από τον υπαίτιο ασφαλιστή

-χωρίς φιλική δήλωση με αναμονή απάντησης έως και δέκα ημέρες από τον υπαίτιο ασφαλιστή

-ενημέρωση και αποδοχή υπαιτιότητας από τον υπαίτιο ασφαλιστή προς τον ασφαλιστή του αναίτιου ασφαλισμένου.

Με τη Συμφωνία, χωρίς να αλλάξει σε τίποτε η υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, καθιερώνεται σύστημα εξυπηρέτησης των πελατών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, οι οποίοι προφανώς προτιμούν και σ’ αυτή την περίπτωση να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της δικής τους εταιρίας, της εταιρίας δηλαδή, που επέλεξαν για να ασφαλιστούν έχοντας λάβει υπ’ όψιν τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, άρα και την ποιότητα των υπηρεσιών της.

Συγχρόνως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που προσχωρούν στη Συμφωνία αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους προσδοκώντας να τους αποδείξουν και μ’ αυτήν την ευκαιρία, ότι βρίσκονται κοντά τους έτοιμες να τους συνδράμουν, όποτε υπάρχει ανάγκη παρέμβασης του ασφαλιστή.Όταν τον Μάιο 2000 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Σ.Α.Π. ο διακανονισμός του ατυχήματος από την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον αναίτιο οδηγό ήταν δυνατός μόνον εάν υπήρχε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο και από τους δύο οδηγούς το ευρωπαϊκό έντυπο της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος.

Σήμερα δεν είναι πια απαραίτητη για την ένταξη μιας ζημιάς στο Σ.Α.Π. η συμπλήρωση του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Η ύπαρξη της όμως διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού και της αποζημίωσης.

Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων, που όταν συμβούν οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%. Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρίες τους πελάτες τους για ατύχημα για το οποίο δε φέρουν ευθύνη ενεργούν, όπως ελέχθη για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Η μεταξύ των δύο εμπλεκομένων ασφαλιστικών εταιριών χρηματική συναλλαγή τακτοποιείται μέσω ενός μηχανισμού συμψηφισμού που λειτουργεί μέσα στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών γίνονται σε μηνιαία βάση και οι επανεισπράξεις υπολογίζονται με μέσους όρους.

Το όργανο παρακολούθησης της καθημερινής εφαρμογής της Συμφωνίας είναι η Διαχειριστική Επιτροπή, ένα 10μελές όργανο που συνεδριάζει πάντα με την παρουσία νομικού συμβούλου. Οι εκκαθαρίσεις των πληρωμών, ο υπολογισμός των μέσων όρων και η στατιστική παρακολούθηση της Συμφωνίας γίνεται από το Γραφείο Συμψηφισμού, ενώ το ανώτατο όργανο της Συμφωνίας είναι η Γενική Συνέλευση των συμβαλλομένων εταιριών.

Με ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής το Μητρώο Μελών ανανεώνεται κάθε χρόνο. Τα μέλη της Συμφωνίας καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου στόλου αυτοκινήτων οχημάτων.

Πηγή: nextdeal.gr
Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *