13/06/2024

Τη Δευτέρα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου

0

Τη Δευτέρα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Τη Δευτέρα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 22α     Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής & ανάπτυξης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

2.Κατάργηση ή μη του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)”. 

3.Λήψη Απόφασης για αδελφοποίηση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων με τον Δήμο Μήλο και Σκανδιναβικές πόλεις για την παροχή υπηρεσιών ιαματικού τουρισμού.

4.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

5.Αποδοχή ή μη εθελοντικής εργασίας στον Δήμο.

6.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

7.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, έτους 2015, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

8.Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

9.Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)”.

10.Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (στοχοθεσία) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

11.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

12.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού έτους 2014 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας” (Γ’ τρίμηνο).

13.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

14.Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Προστασία όδευσης αρχαίας Δίολκου” στην περιοχή Ποσειδωνίας, στη δυτική είσοδο του Ισθμού Κορίνθου.

15.Εκ νέου δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού κτιρίου της Δ.Κ. Ισθμίας (παλαιό Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης) στον Εξωραϊστικό & Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ισθμίας, κατόπιν αιτήματός του.

16.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Θεοδώρων “ΤΟ ΠΡΑΘΙ” ενός Κοντέινερ για τη στέγαση των γραφείων του.

17.Λήψη απόφασης για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών προς ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαΐκών αγορών Δήμου μας .

18.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Λουτρακίου αδειών πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2015.

19.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Λουτρακίου ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Αθανάσιο άδειας πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2015.

20.Χορήγηση ή μη στην βυτιοφορέα Κορίνθου ΚΑΤΙΝΑΡΗ Ευαγγελία άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2015.

21.Χορήγηση ή μη στους βυτιοφορείς Αγ. Θεοδώρων ΣΤΑΜΟΥ Ευαγ.  Χρήστο, ΣΤΑΜΕΛΟΥ Παρασκευή και ΣΤΑΜΟΥ Σωτ. Ιωάννη άδειας πώλησης νερού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2015.

22.Χορήγηση ή μη στον βυτιοφορέα Κορίνθου ΚΥΠΗ Χρήστο άδειας πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2015.

23.Χορήγηση ή μη στη CYTA HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης καμπίνας τηλεπικοινωνιών στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, κατόπιν αιτήματός της.

24.Χορήγηση ή μη στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να άδειας διαγράμμισης οδοστρώματος επί της οδού Τραπεζούντος 23 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

25.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2015.

26.Έγκριση των 1ου και 2ου πρακτικών, έτους 2014, της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων

27.Έγκριση – παραλαβή μελέτης “Οριστική μελέτη παρεμβάσεων βιοκλιματικού σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου” – υποέργο 4 Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

28.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 46/2006).

29.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου’’ (αρ. μελ. 1/2009).

30.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  του Κ.Ο.Κ., επονόματι ΖΕΡΒΟΥ Αριστείδη.

31.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

32.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ Λουτρακίου, επονόματι ΑΛΑΤΖΑΚΗ Μαρίας, και μεταφορά ή μη αυτών στους νέους ιδιοκτήτες.

33.Μεταβίβαση ή μη οφειλών ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Εμμανουήλ, στον νέο ιδιοκτήτη.

34.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιανουάριος 2015).

Οι προΰπολογισμοί των ν.π.δ.δ. του Δήμου μας και το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  θα σας αποσταλούν με ηλεκτρονική μορφή (email).

Κοινοποίηση:         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *