Την υπογραφή της σύμβασης για το έργο Μηχανισμού Στήριξης του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε. κ. Πέτρος Τατούλης

0

Την υπογραφή της σύμβασης για το έργο Μηχανισμού Στήριξης του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε. κ. Πέτρος Τατούλης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Την υπογραφή της σύμβασης για το έργο Μηχανισμού Στήριξης του Άξονα 3
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοίνωσε ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας
Πελοπόννησος Α.Ε. κ. Πέτρος Τατούλης στα μέλη της κατά τη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Μαΐου
2012.

«Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου με αρχικό
προϋπολογισμό από το Υπουργείο 28 εκατομμυρίων ευρώ, τον οποίο εμείς
φιλοδοξούμε να αυξήσουμε στα 40 εκατομμύρια και επιπλέον να
μοχλεύσουμε άλλα 40 εκατομμύρια από την ιδιωτική οικονομία αυξάνοντας
το συνολικό ποσό στα 80 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις όπως ο
αγροτουρισμός», δήλωσε ο κ. Τατούλης.

Το έργο αφορά τη συγκρότηση ενός μηχανισμού υποστήριξης της ανάπτυξης
της υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κεντρική δομή στην έδρα
της Περιφέρειας και αντένες στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Για
την υλοποίηση του έργου συστήθηκε η κοινοπραξία με την επωνυμία
«Κοινοπραξία για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» μεταξύ της εταιρείας Πελοπόννησος Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και της εταιρείας Πελοπόννησος Κέντρο Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 212 προτάσεις για αξιολόγηση και τον
Οκτώβριο θα υπάρξει δυνατότητα νέας υποβολής προτάσεων.

«Σκοπός μας είναι να αναζωογονήσουμε το χωριό το «¨κομμάτι της
κουλτούρας και της ιστορίας μας» αμβλύνοντας τις ανισότητες, σύμφωνα
με τη λογική συνένωσης όλων των προσπαθειών και θωράκισης της
Περιφέρειάς μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *