24/04/2024

Την Τετάρτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0

Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 20η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτικήσυνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3.Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου για αποκατάσταση ζημιών σε οδικές υποδομές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή.

4.Έγκριση προϋπολογισμού & Ο.Π.Δ, οικονομικού έτους 2019, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

          5.Αποδοχή ποσού #71.415,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η, 2η & 3η  κατανομές 2019).

6.Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. έργου: ‘’Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου’’ (αρ. μελ. 1/2013).

7.Έγκριση Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον Δήμου 2019-2020.

8.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (internetbanking) για το έτος 2019.

9.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

10.Παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου δημοτικού κτιρίου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων προς στέγαση του Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Αγ. Θεοδώρων, κατόπιν αιτήματος.

11.Διαγραφή ή μη απαιτήσεων κατά του Δήμου, λόγω παραγραφής τους.

12.Ορισμός υπευθύνου για τον συντονισμό του έργου καταγραφής της συσσώρευσης απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα του Κορινθιακού.

13.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2006 – 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

     15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2008 – 2009 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους ακαθαρίστων εσόδων & προστίμων, για τα έτη 1994, 1995 & 2000.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *