14/06/2024

Την Παρασκευή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

0

Την Παρασκευή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Στιγμιότυπο-2014-12-26-10.16.23-μ.μ.Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 16η      Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων & δημοτικού προϋπολογισμού, έτους 2015, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 3953/109883, 3952/109880 /31-12-2014 εγγράφου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

2.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), έτους 2015, του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 3953/109883, 3952/109880 /31-12-2014  εγγράφου της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

3.Γνωμοδότηση για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λουτρακίου, στο Ο.Τ. 405 (Κ.Χ.), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 43/2014 Απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου, και συγκεκριμένα στην ιδιοκτησία της Ευδοκίας συζ. Αναστ. ΤΣΙΓΚΟΥ. 

4.Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των ΚΕΠ του Δήμου.

5.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 28/80.

6.Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

7.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων περιοχής Δήμου (έως 31/8/2019).

8.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων περιοχής Δήμου (έως 31/8/2019).

9.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 158/2011 Α.Δ.Σ. περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής εξ υπαλλήλων για την επιθεώρηση των χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου μας.

10.Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 216/2014 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, περί έγκρισης τιμολογιακής πολιτικής της, έτους 2015.

11.Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Κορίνθου αδειών πώλησης νερού εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2015

12.Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ για τοποθέτηση ενδεικτικής ενημερωτικής πινακίδας θέσης της επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στο Λουτράκι (Ο.Τ. 345).

13.Παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης τάφου στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Α.Ν. 582/88.

14.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης & ΤΑΠ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΛΑΜΠΡΟΥ Αγγελικής.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

16.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ και Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) Λουτρακίου, επονόματι ΣΚΙΖΑ Αγγελικής.

17.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ Λουτρακίου, ετών 2012 -2013 & 2014, επονόματι ΖΑΖΑΝΗ Λεωνίδα.

18.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Φεβρουάριος 2015).

Κοινοποίηση:         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *