Περισσότεροι από 3.300 εργαζόμενοι από70 βρετανικές επιχειρήσεις, από καταστήματα της γειτονιάς ως μεγάλες οικονομικές επιχειρήσεις, ξεκινούν από σήμερα το καθεστώς τετραήμερης εργασίας χωρίς μισθολογικές απώλειες, στη μεγαλύτερη τέτοια δοκιμή του νέου εργασιακού μοντέλου.

Πρόκειται για έναν πιλότο διάρκειας έξι μηνών το οποίο οργανώνεται από την εταιρεία 4 Day Week Global σε συνεργασία με το thinktank Autonomy και άλλους φορείς αλλά και πανεπιστήμια, όπως του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης.

Η δοκιμή βασίζεται στο μοντέλο 100:80:100 -100% απολαβές για το 80% του χρόνου με αντάλλαγμα τη δέσμευση να διατηρηθεί το 100% της παραγωγικότητας.

«Καθώς βγαίνουμε από την πανδημία, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι το νέο όριο για τον ανταγωνισμό είναι η ποιότητα της ζωής και ότι το μειωμένο ωράριο είναι το όχημα για να τους δώσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Ορισμένες από τις άλλες εταιρείες που συμμετέχουν παρέχουν εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο εργασίας, στέγαση, περιποίηση δέρματος, κατασκευαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρόσληψης, τρόφιμα και ποτά και ψηφιακό μάρκετινγκ.

Οι ερευνητές θα συνεργαστούν με τους συμμετέχοντες οργανισμούς προκειμένου να μετρήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει το νέο ωράριο στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και στη ψυχολογία των εργαζομένων, καθώς και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη φυλετική ισότητα.

Εκτός από τη Βρετανια δοκιμαστικά μοντέλα τετραήμερης εργασίας με κυβερνητική στήριξη πρόκειται να ξεκινήσουν επίσης φέτος στην Ισπανία και τη Σκωτία.