Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων

Θ Ε Μ Α: “Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 10η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 273/2019 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας”.

2.Συμμετοχή ή μη του Δήμου μας στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2020.

3.Ορισμός εκπροσώπων Δήμου μας με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων ή μη & χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής σε παραλιακούς χώρους Περιφέρειας Δήμου καθώς και γνωμοδότησης περί ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

4.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

5.Εξέταση αιτήματος εργαζομένων της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. για μεταφορά τους στον Δήμο.

6.Εξέταση αιτήματος εννέα (9) δημοτικών συμβούλων για συζήτηση του θέματος: “Ενημέρωση από τον κ. Δήμαρχο γενικώς για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν την Τουριστική Λουτράκι Α.Ε. και το Καζίνο και ειδικότερα – τον επικείμενο πλειστηριασμό της περιουσίας της Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε. – Μετάταξη των εργαζομένων στον Δήμο – Οικονομικά στοιχεία και οικονομική θέση της Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε. – ενέργειες Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία της Τουριστικής Λουτράκι Α.Ε. και φημολογούμενη αγορά Καζίνου εκ μέρους ξένων επενδυτών”.

Κοινοποίηση:                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

2. Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ

(για ενημέρωση των μελών του Θυμής Φίλιππας

Διοικητικού Συμβουλίου και των

υπαλλήλων της)

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.