Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στις 6:00 μμ.

Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 24η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός τέλους παραχώρησης θέσεων κυλικείων στις Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων.

2.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 252/2016 Α.Δ.Σ. Λήψη Απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή “Άσπρα Χώματα” Λουτρακίου, όμορου του υπάρχοντος Νέου Νεκροταφείου, για τη δημιουργία περιβάλλοντος χώρου εξυπηρέτησης των αναγκών του.

3.6η μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

4.Αποδοχή ποσού #71.415,00# € από ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α. (ΚΑΠ 2016) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (8η, 9η & 10η κατανομές 2016).

5.Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

6.Διάθεση πίστωσης για υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου.

7.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

8.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

9.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

10.Γνωμοδότηση επί πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλεως Λουτρακίου στο Ο.Τ. 336 (Κ.Φ.), κατόπιν αιτήματος των Παγώνας, Μαρίας & Γεωργίου Βογιατζάκη.

11.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

12.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

13.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

14.Χορήγηση ή μη στον κ. ΤΣΕΡΕΒΕΓΚΟ Αλέξανδρο άδειας απότμησης πεζοδρομίου, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του επί ανωνύμου οδού (Ο.Τ. 341) στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

15.Έγκριση αλλαγής κατηγορίας επιτρεπόμενων προς πώληση προϊόντων από τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ Νικόδημο – επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

16.Εξέταση αιτήματος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για επιστροφή ποσού από πρόστιμο ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

17.Εξέταση αιτήματος Δήμου Κορινθίων για επιστροφή ποσού από πρόστιμα ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

18.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης καθώς και ΤΑΠ & Δ.Τ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΚΟΒΑΝΗ Δημητρίου.

19.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΚΟΥΤΧΙΑ Κων/νου.

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

21.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έτους 2016, επονόματι ΟΤΕ Α.Ε. ΣΥΓΚ/ΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, και επαναβεβαίωση ή μη ποσού.

22.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση:             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.