18/06/2024

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

0

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 22α   Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

2.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

3.Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης,  εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων.

4.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καταλληλότητας της παρ. 4 άρθρου 94 στ. 14 του Ν. 3852/2010. Συγκρότηση αυτής.

5.Ανασυγκρότηση Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού.

6.Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 43 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας.

7.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις μετόχων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (Κ.ΕΚ.) Ν. Κορινθίας Α.Ε. 

8.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε. ΟΤΑ)”.

9.Λήψη Απόφασης για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών προς ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου μας.

10.Λήψη Απόφασης για μετακίνηση υπαλλήλων από το ν.π. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” στον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4257/2014.

11.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

12.Έγκριση ή μη παροχής υπηρεσίας καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημαρχείου και δημοτικών καταστημάτων. Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2015.

13.Χορήγηση ή μη στους 1)ΣΤΑΜΟΥ Ευαγ. Χρήστο, 2)ΣΤΑΜΕΛΟΥ Παρασκευή και 3) ΣΤΑΜΟΥ Σωτ. Ιωάννη άδειας πώλησης νερού για μεταφορά εντός διοικητικών ορίων της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

14.Χορήγηση ή μη στον ΚΥΠΗ Χρήστο άδειας πώλησης νερού για μεταφορά εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

15.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο μας.

16.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο μας.

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 46/2006).

18.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Επισκευή σχολικών κτιρίων” (αρ. μελ. 29/2013).

19.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων του ΚΟΚ στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΚΟΜΝΗΝΟΥ Σοφίας.

20.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, ετών 2004 – 2006, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΠΑΠΑΔΑΚΗ Αδελαΐδας.

21.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, έτους 2011, και του αναλογούντος προστίμου στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ZEKIRAJ NEDIN.

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. Λουτρακίου

23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του ΚΟΚ, ετών 2011-2013, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων, και επαναβεβαίωσή τους στους πραγματικούς υπόχρεους.

24.Επιστροφή ή μη ποσού στον ΧΑΡΙΣΗ Νικόλαο από πρόστιμο  ΚΟΚ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

25.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Νοέμβριος 2014).

Κοινοποίηση:         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *