Συνεχίζεται το Δημ. Συμβούλιο την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

0

Συνεχίζεται το Δημ. Συμβούλιο την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Δημοτικό Συμβούλιο 27 7 2012 Δήμος Λουτρακίου - Αγ. ΘεοδώρωνΠρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού   Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 9η    Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2014 διακοπείσας συνεδρίασης, η οποία δεν ολοκληρώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 2 Απριλίου 2014 λόγω ματαίωσης αυτής:

1.Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων των ν.π.δ.δ. του Δήμου μας “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” & ”ΜΕΡΙΜΝΑ”.

2.Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας.

3.Αντικατάσταση μελών Συμβουλίων & Επιτροπών του Δήμου μας. Αντικατάσταση εκπροσώπου Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου & εκλογή νέου.

4.Χορήγηση ή μη στην ΠΟΥΛΟΥ Παναγιού άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών, περιορισμένης διάρκειας, εντός της Πλ. Θησέως Αγ. Θεοδώρων.

5.Έγκριση – παραλαβή της μελέτης: “Μελέτη σκοπιμότητας του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Θεοδώρων Ν. Κορινθίας”.

6.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, έτους 2008, επονόματι ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ Παναγιώτας.

7.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, έτους 2007, επονόματι ΠΑΠΠΑ Αναστασίου.

8.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Γ’ τετραμήνου 2012 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΜΠΑΝΟΥ Μαρίας.

9.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Απρίλιος 2014).

 

Κοινοποίηση:                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Σπυρίδων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *