Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

0

image​​”Πρόσκληση σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου”.

 

​Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, γιασυζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Συζήτηση και λήψη Απόφασης αναφορικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. Γ’ του Ν. 4250/2014.

 

2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού (Α’ τρίμηνο 2014).

 

3.Λήψη Απόφασης για εκποίηση άχρηστων αντικειμένων του Δήμου.

 

4.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης “Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Γ.Π.Σ. τέως Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας”.

 

5.Αποδοχή ΚΥΡΙΑΚΗ Δημητρίου, φοιτητή Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, για πραγματοποίηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο μας.

 

6.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούλιος 2014).

 

7.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.”, την 30η Ιουνίου 2014, στα παρακάτω θέματα:

α) Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού.

β) Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2013  – 31/12/2013.

γ) Έγκριση του Ισολογισμού και Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.

δ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από ευθύνες διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2013 – 31/12/2013.

ε) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

στ) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) της «Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α.» για το έτος 2014.

ζ)Ανακοινώσεις και Προτάσεις

 

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *