22/04/2024

Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 7:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων τρέχοντος έτους προϋπολογισμού 2017, βάσει του Π.Δ. 80/16.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 2017.
4. Λήψη κατ΄ αρχήν απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας με το Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων με σκοπό την επιλογή ενιαίου Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίων Λουτρακίου & Καλαμακίου.
5. Λήψη απόφασης περί παράτασης & τροποποίησης σύμβασης περί “Έγκρισης και ανάθεσης της υπηρεσίας «Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Λιμένος Λουτρακίου.”
6. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων, που εξυπηρετεί το Νομικό μας Πρόσωπο, ως πληρεξούσιων για συναλλαγές με τράπεζες, οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., ΕΛ.ΤΑ., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Δ.Ε.Η. και Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου για το έτος 2018.
7. Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη κατάθεση αγωγής επί συκοφαντικών δημοσιευμάτων.

Κοινοποίηση ​
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *