Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με θέματα την αγορά ακινήτων ιδιοκτησίας Λουτράκι ΑΕ, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας

Spread the love

Στο Δημαρχείο Λουτρακίου όλα στο φως 1Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 10η
Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για
συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη καταρχήν Απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτων
ιδιοκτησίας της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.»
στο Λουτράκι, για χρήση α) γραφείων, β)εκμετάλλευση και γ) προαγωγή
τουριστικών υπηρεσιών και ειδικότερα: α) γραφεία επί των οδών Ελ.
Βενιζέλου & Μ. Αλεξάνδρου, β) οικόπεδο & κτίσματα καταρρακτών και γ)
οικόπεδο & κτίριο υδροθεραπευτηρίου, ως των μόνων καταλλήλων για την
αγορά.
2.Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ν.π. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”. Ανασυγκρότηση
Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Λήψη Απόφασης για μίσθωση ακινήτου στο Λουτράκι προς στέγαση
του 5ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου.
4.Καθορισμός αμοιβής, κατά παρέκκλιση, πληρεξουσίου δικηγόρου του
Δήμου ΛΙΑΠΗ Γεωργίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 182/2012 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής.
5.Έγκριση υλοποίησης στον Δήμο μας προγράμματος προστασίας
δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα, για τα έτη 2013 – 2015. Ορισμός
εκπροσώπου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
6.Αποδοχή ποσού #30.883,35# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των
δαπανών μεταφοράς μαθητών και κατανομή αυτού.
7.Εξέταση αιτήματος της ENERGO ESTATE Ο.Ε. για κατασκευή
στεγανών βόθρων για χρήση περιορισμένης διάρκειας σε ακίνητο ιδιοκτησίας
Δήμου μας στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.
8.Χορήγηση ή μη στη Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε. άδειας λειτουργίας εκθέσεως βιβλίου σε ιδιωτικό χώρο επί των οδών
Ποσειδώνος & Τομπάζη στο Λουτράκι.
9.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών
από βεβαιωτικούς καταλόγους Πράξεων Αναλογισμού επονόματι ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Ευάγγελου, κατόπιν αιτήματος Πατουχέα Παναγιώτη.
10.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, για το 2011, επονόματι ΚΟΝΤΗ Αθανασίου.
11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Πράξεων
Αναλογισμού επονόματι Κληρ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Άννας και
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νου.
12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. μη
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, τελών καθαριότητας νέου κοιμητηρίου &
προστίμων του ΚΟΚ στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.