18/04/2024

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Τρίτη

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 09η Mαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.επισκευής – συντήρησης μηχανημάτων και εργαλείων υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20-6264.004)&
β.προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 20-6662.004)&
γ.προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 20-6662.005).

2.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών υλοποίησης της υπηρεσίας:
α.Συντήρηση – επισκευή ανελκυστήρων (Κ.Α. 10-6265.005) &
β.Ηχογράφηση – δακτυλογράφηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (Κ.Α. 10-6142.001).

3.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α.προμήθειας οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 30-6662.003) &
β.υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Κ.Α. 30-6265.007)&
γ.υπηρεσίας συντήρησης πλατειών και Κ.Χ. στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 30-6662.001)&
δ.υπηρεσίας ανανέωσης αδειών χρήσης προγραμμάτων Τ.Υ & τεχνικής υποστήριξης (Κ.Α. 30-7134.002).

4.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών αμοιβών νομικών (Κ.Α. 00-6111.001).
5.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών τοποθέτησης δύο στύλων με φωτιστικά σώματα στον οικισμό Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Κων/νου και Ελένης (Κ.Α. 20-7325.024).

6.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών:
α. υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου (Κ.Α. 15-6142.004 & 15-6142.005) &
β.προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης κοινού (Κ.Α. 15-7135.006).

7.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου περί κατακύρωσης αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΄΄Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων΄΄ .

8.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού προς τη ΔΕΔΔΗΕ και ορισμός υπολόγου.

9.Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης – Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου και ορισμός υπολόγου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με ζητήματα που έχουν ανακύψει από πράξεις αναλογισμού στο Δήμο μας.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *