24/04/2024

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή με τα παρακάτω θέματα

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 17η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου : ΄΄Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αριθ. μελ. 42/2017)΄΄.

2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ΄΄Διαμόρφωση χώρου λαϊκής αγοράς στο Λουτράκι Ο.Τ. 404-405 δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Αριθ. μελ. 45/2017)΄΄.

3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: ΄΄Δημοτική οδοποιΐα Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών , ασφαλτόστρωση , ηλεκτροφωτισμός (Αριθ. μελ. 44/2017)΄΄.

4.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας τεχνητού χλοοτάπητα για το Γήπεδο της Περαχώρας (Αριθ. μελ. 27/2017)΄΄.

5.Λήψη απόφασης περί ματαίωσης ή μη της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας υλικών (λαμπτήρες) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου- Περαχώρας.

6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων.

7.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 . Ανατροπή αναλήψεων.

8.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη :
α.υπηρεσίας σύνταξης γραφολογικής έκθεσης (Κ.Α. 00-6117.001),
β.προμήθειας προγραμμάτων Η/Υ (Κ.Α. 30-7134.003),
γ.προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας δασών (Κ.Α. 35-7135.010),
δ.προμήθειας θυρών, παραθύρων, υαλοστασίων και σιτών (Κ.Α. 20-6662.003)&
ε.προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 20-6662.004).

9.Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 προς κάλυψη :
α.υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής κλιματιστικών και ψυκτικών συγκροτημάτων σε δημοτικά κτίρια (Κ.Α. 10-6264.001),
β.υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής καυστήρων, κλιματιστικών μονάδων και κεντρικών θερμάνσεων(Κ.Α. 15-6265.008)&
γ.προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεως στη Δ.Ε. Λουτρακίου –Περαχώρας Κ.Α. 15-6691.002).

10.Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.

11.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου. Ορισμός υπολόγου.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπών της εταιρείας ΄΄BIG STORES΄΄ κατά Δήμου.

13.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπών της εταιρείας ΄΄CANALE ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ Α.Ε. ΄΄ κατά Δήμου.

14.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Μιχαήλ Ανεπολιωτάκη του Εμμ. κατά Δήμου.

15.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Στυλιανής Λιόκη του Σωτηρίου κατά Δήμου.

16.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής της εταιρείας ΄΄ΣΠ. ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ ΚΙΑ ΣΙΑ Ε.Ε.΄΄ κατά Δήμου.

17.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του εκκαθαριστή της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ ενώπιον του Πταισματοδικείου Αθηνών, κατόπιν μηνύσεως σε βάρος του.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *