30/05/2024

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Τετάρτη

0

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Τετάρτη

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

ΤρίποληΠαρακαλείσθε να παρευρεθείτε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, και θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και προτάσεις των μελών του για τη δραστηριοποίηση της «Πελοπόννησος Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α».

2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου γ’ τριμήνου 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Περιφέρειας Πελοποννήσου δ’ τριμήνου 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Περιφέρειας Πελοποννήσου α’ τριμήνου 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
5. Έγκριση τροποποίησης της από 3/9/2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής

Εταιρείας Ο.Τ.Α., με την επωνυμία «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατάρτιση σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την βιώσιμη ενέργεια στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
6. Έγκριση τροποποίησης της υπ ́ αριθμόν 393/29-7-2013 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παρακαμπτηρίου Δημοτικής οδού οικισμού

Ρειχέας Δήμου Μονεμβασίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
7. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ-179 Α’): «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων», για την ΠΕ Μεσσηνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη
8. Ορισμός εκπροσώπου της Επιτροπής Παρακολούθησης του

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου
9. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση αστικού χώρου στην ΤΚ Αγίου Σώστη του Δήμου Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 127.900,00 €, όσον αφορά τον ορισμό

μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελένη Αλειφέρη
10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια

Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση συντήρηση δρόμου από 22η επαρχιακή οδό γέφυρα «ΜΑΜΙ» έως Ανδρομονάστηρο».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Ελένη Αλειφέρη

11. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικ. έτους 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Άγγελος Παπαγγελόπουλος.
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στην οποία πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, με κωδικό θέσης «ΑΣΩΠΟΣ – 1001305» στη θέση Σκορδόλακα, Φοινίκι, της ΤΚ Παπαδιάνικων του Δ Μονεμβασίας της ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στην οποία πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, με κωδικό θέσης «ΓΥΘΕΙΟ – 1000450» στην ΤΚ

Λάγιου του ΔΕ Κροκεών του Δ Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «ΤΕΝΑΡΟ – 0258» σε θέση πλησίον οικισμού Καινούργια Χώρα, ΤΚ Βάθειας του Δ Ανατολικής Μάνης της ΠΕ

Λακωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΟΣ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *