14/06/2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού ​ Συμβουλίου στις 26 Νοεμβρίου για ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. κα

0

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού ​ Συμβουλίου στις 26 Νοεμβρίου

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Δημοτικό Συμβούλιο​Θ Ε Μ Α:​”Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
​ Συμβουλίου”.

​Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 26η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή αιτήματος στα αρμόδια Υπουργεία για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45806/2008 ΚΥΑ, που εκδόθηκε στα πλαίσια του επενδυτικού ν. 3299/2004, προς απένταξη του Δήμου μας.

2.Λήψη Απόφασης για παράταση της περιόδου εκκαθάρισης της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

4.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 223/2014 Α.Δ.Σ. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου”.

5.Προσωρινή και μερική εκκαθάριση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη διάνοιξη δρόμου εισόδου στο δ.δ. Πισίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 306/2014 Απόφαση Μ.Π.Κ.

6.Χορήγηση ή μη στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ευστράτιο άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ως μικτή επιχείρηση με επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπν/δών ποτών), επί της οδού Αγ. Ιωάννου 5 στο Λουτράκι.

7.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΠΑΝΤΑΖΗ Μαριγώς και ΠΑΝΤΑΖΗ Ευστράτιου.

8.Διόρθωση ή μη κυβικών & χρέωσης οφειλών από τέλη ύδρευσης για το Γ’ τετράμηνο 2012 και Α’ τετράμηνο 2013 στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΣΕΡΑΦΙΜΙΔΗ Ιωσήφ.

9.Μεταβίβαση ή μη οφειλών από τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου του Ιωάννη και ΜΠΟΥΡΑΚΗ Ιωάννη.

10.Μεταβίβαση ή μη οφειλών από ΤΑΠ, ετών 2011 – 2012, στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ Ιωάννη.

11.Διαγραφή και μεταφορά οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.), έτους 2014, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας και στην Τ.Κ. Πισίων.

12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΣΓΟΥΡΕΑ Ιάσονα, ΦΛΟΥΝΤΖΗ Κλεοπάτρας & ΜΟΥΓΚΑΡΑΚΗ Κλεωνίκης.

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από οριστικοποιημένους βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, ετών 2009 – 2013, στη Δ.Κ. Ισθμίας επονόματι Κληρ. ΞΥΠΠΑ Στυλιανού.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από οριστικοποιημένους βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π., ετών 2009 – 2011, στη Δ.Κ. Ισθμίας επονόματι ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ Μαρίας.

15.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης (Β’, Γ’ τετραμήνων 2011 & Α’ τετραμήνου 2012) στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΜΑΝΟΥ Μαρίας.

16.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Δεκέμβριος 2014).

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *