24/07/2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού ​Συμβουλίου τη Δευτέρα στις 18:00

0

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 16η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ισολογισμού έναρξης της 1/1/2014 του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

2.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (απολογισμού – ισολογισμού), έτους 2014, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

3.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (απολογισμού – ισολογισμού), έτους 2015, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2016, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

5.Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων στον Δήμο μας.

6.Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό, έτους 2017, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας.

7.Οριστική & μερική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (1) της υπ’ αριθμ. 2/2009 Πράξης Αναλογισμού στο Κ.Χ. 125 του σχεδίου πόλης Λουτρακίου, δυνάμει της αριθμ. 120/2015 Απόφασης Εφετείου Ναυπλίου.

8.Αποδοχή ποσού #46.300,00# € από ΥΠ.ΕΣ.&Δ.Α., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2016) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

9.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

10.Χορήγηση ή μη στον ΣΜΥΡΛΗ Κων/νο άδειας λαϊκής αγοράς παραγωγού, άνευ θέσης.

11.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Διαπλάτυνση χώρου πρόσβασης στο υπόγειο των αποδυτηρίων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 31/2013).

12.Επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού από την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου”.

13.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών λαϊκών αγορών, για το Α’ τρίμηνο 2016, επονόματι ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννη και διαγραφή ή μη ημερών προσέλευσής του σε λαϊκές αγορές του Δήμου μας.

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

15.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Κοινοποίηση:​ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου​​
2.ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου – Περαχώρας​​ ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *