26/05/2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου με κάθε λογής θέματα

2

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου με κάθε λογής θέματα

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 29η Οκτωβρίου 2012, ημέραΔευτέρακαι ώρα6:00 μ.μ.για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Λήψη Απόφασης για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στο Ακουγιού της Τουρκίας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

2.Υποβολή αιτήματος έντεκα (11) δημοτικών συμβούλων για εξέταση του θέματος “Διαχείριση και εκκαθάριση της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης υπό την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγ. Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ)»” (Εισηγητές: αιτούντες σύμβουλοι).

 

3.Λήψη Απόφασης περί ενεργειών αντιμετώπισης ζητημάτων υδροδότησης περιοχής Σχίνου – Τ.Κ. Πισίων (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΛΠ).

 

4.Εξέταση αιτήματος ΜΑΛΟΥΣΑΡΗ Ευθύμιου για χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή «Κόκκινη Σπηλιά» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

5.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2013-2014 (Εισηγητής: κ. Κακούρος – Αντιδήμαρχος)

 

6.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 185/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί καταβολής ή μη από τον Δήμο οφειλών προς τρίτους της λυθείσας και υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.) (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

 

7.Αποδοχή φοιτητή ΣΙΩΚΟΥ Παναγιώτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για άσκηση δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Δήμο (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

 

8.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

 

9.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2012, του ν.π.δ.δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” (Εισηγητής: κ. Λόης – πρόεδρος ν.π.)

 

10.Αποδοχή και κατανομή εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 από οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου (μέρος δ’ δόσης). Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Γλυκοφρύδης – Αντιδήμαρχος)

 

11.Δέσμευση για εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2013 για την εκτέλεση α)της υπηρεσίας “Συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου για το έτος 2013 και προμήθεια ανταλλακτικών”, β)της προμήθειας “Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2013” (Εισηγητής: κ. Μουζάκης – Αντιδήμαρχος)

 

12.Έγκριση πιστώσεων για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Γαλότα” Ισθμίας. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Σπανός – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

13.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Άνω Καρμπουνάρι” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Μπάκος – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

14.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Κατουνίστρα” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Μαρίνης – Αντιπρόεδρος Δ.Κ.)

 

15.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σκάρπα – Δροσιά” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγητής: κ. Μπάκος – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

16.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σουσάκι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια: κα Δέδε Βλαστάρη – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

17.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σέσι” Αγ. Θεοδώρων. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια: κα Δέδε Βλαστάρη – Πρόεδρος Δ.Κ.)

 

18.Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)” (Εισηγητής: κ. Λόης – πρόεδρος ν.π.)

 

19.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τουριστική έκθεση SENIORENMESSE 2012 (Βιέννη Αυστρίας). Διάθεση πίστωσης (Εισηγητής: κ. Κακούρος – Αντιδήμαρχος)

 

20.Λήψη Απόφασης για εκποίηση άχρηστων κινητών πραγμάτων του Δήμου (Εισηγητής: κ. Μουζάκης – Αντιδήμαρχος)

 

21.Αντικατάσταση κ. ΔΕΔΕ Γεωργίου από μέλος & Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”, λόγω παραίτησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

22.Χορήγηση ή μη άδειας λαϊκής αγοράς σε παραγωγό, άνευ θέσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

23.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).

 

24.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/2009)

 

25.Εξέταση αιτήματος ΜΟΥΡΚΙΔΗ Αντωνίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του ΚΟΚ επονόματι ΜΟΥΡΚΙΔΟΥ Μαρίας.

 

26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων του ΚΟΚ, έτους 2008, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

 

27.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), ετών 1998 – 2008 στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.

 

28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Νεκροταφείου, ετών 2000 – 2010 στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας.

 

29.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών καθαριότητας νεκροταφείου & δικαιώματος χρήσης τάφων τετραετούς ταφής στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων .

 

30.Εξέταση αιτήματος ΜΑΡΓΕΤΗ Άγγελου & Ελυθερίας για διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, επονόματι ΜΑΡΓΕΤΗ Κων/νου.

 

31.Εξέταση αιτήματος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίας για διαγραφή οφειλής της από βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

 

32.Απαλλαγή & μεταβίβαση ή μη οφειλών από τέλη ύδρευσης.

 

33.Εξέταση αιτημάτων για επιστροφή ποσών από τέλη ύδρευσης & Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 

34.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Νοέμβριος 2012).

 

 

 

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

 

 

 

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

2 thoughts on “Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου με κάθε λογής θέματα

  1. Βρε πάτε καλά; !!!

    Εξέταση αιτήματος ΜΑΛΟΥΣΑΡΗ Ευθύμιου για χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή «Κόκκινη Σπηλιά» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

  2. Ψηφίστε ψηφίσματα ! ‘Ετσι θα έχετε τη συνείδησή σας καθαρή !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *