Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ.

0

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 30η   Αυγούστου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού – Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»” (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γ.).

2.Τροποποίηση συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ»” (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γ.).

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού 2012 (B’ τρίμηνο) (Απόφαση Ο.E – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γ. ).

4.Λήψη Απόφασης για πρόσληψη νομικού με έμμισθη εντολή (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γ. ).

5.Διενέργεια κλήρωσης για συμμετοχή στο πανηγύρι της Π. Γιάτρισσας (7 & 8 Σεπτεμβρίου) στο Λουτράκι (εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

6.Διόρθωση της υπ’ αριθ. 42/2012 Α.Δ.Σ. σχετικά με την ανανέωση αδειών πλανόδιου εμπορίου βάσει του Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 245/05 (εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

7.Τροποποίηση ή μη των όρων της από 29/6/2007 Σύμβασης μίσθωσης αναψυκτηρίου στην πλατεία Κυρα – Βρύσης. (εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

8.Εξέταση αιτήματος Ροζαλίας ΔΑΛΜΥΡΑ – ΜΟΥΡΤΟΥ, Γεωργίου ΜΟΥΡΤΟΥ & Στυλιανού ΜΟΥΡΤΟΥ για μείωση τελών νεκροταφείου, ετών 2007-2008-2009, στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας (εισηγητής κ. Σπανός Παναγιώτης – Πρόεδρος της Κοινότητας).

9.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων (εισηγητής κ. Ψυχογιός Χρήστος – Πρόεδρος της Κοινότητας).

10.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμου αυθαίρετης χρήσης αυτών, για το έτος 2011, επονόματι ΛΑΜΠΡΟΥ Βασιλικής, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων (εισηγητής κ. Ψυχογιός Χρήστος – Πρόεδρος της Κοινότητας).

11.Προσωρινή και μερική εκκαθάριση της υπ’ αριθ. 2/2009 Πράξης Αναλογισμού στο Κ.Χ. 125 του σχεδίου πόλης Λουτρακίου (Εισήγηση Γραφείο Εσόδων).

12.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γ.).

13.Διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας φύλαξης – περιφρούρησης της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παναγίας Γιάτρισσας (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γ. ).

14.Αποδοχή ποσού #66.300,00# € προερχομένου από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ 2012) για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, κατά τη σχολική περίοδο 2011 – 2012, και κατανομή αυτού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γ.).

15.Αποδοχή ποσού #880,00# € από τους ΚΑΠ προς υλοποίηση του Προγράμματος Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στο Δήμο μας, για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2011 και κατανομή αυτού (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γλυκοφρύδης Γ.).

16.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2012, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων «ΜΕΡΙΜΝΑ»” (Αποφάσεις Δ.Σ. ν.π. – Εισηγητής ο πρόεδρος του ν.π. κ. Λούκας Λ.).

17.Έγκριση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή “Σκάλωμα” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπύρος).

18.Έγκριση πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Χ.Τ. στην περιοχή “Μπαλκόνι του Κορινθιακού” Λουτρακίου. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπύρος)

19.Μετατόπιση ή μη μεταλλικής κολώνας φωτισμού, ευρισκομένης επί της οδού Ποσειδώνος 115 στο Λουτράκι (Απόφαση Ε.Π.Ζ. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπύρος).

20.Μετατόπιση ή μη μεταλλικής κολώνας φωτισμού, ευρισκομένης επί της οδού Πέιν 8 στο Λουτράκι (Απόφαση Ε.Π.Ζ. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Σπύρος).

21.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (Εισήγηση Δ.Τ.Υ.).

 

22.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Σεπτέμβριος 2012).

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *