Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 στις 4:30 μ.μ

0

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 στις 4:30 μ.μ

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

 Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 30η   Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη Απόφασης για μίσθωση ιδιωτικών γεωτρήσεων προς κάλυψη υδρευτικών αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

2.Έγκριση ή μη καταβολής επιδόματος σε υπαλλήλους του Δήμου που απασχολήθηκαν με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών, κατά το έτος 2011.

3.Αντικατάσταση ή μη του κ. ΔΕΔΕ Δημητρίου από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. του Δήμου “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού Περιβάλλοντος Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων” («ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»), λόγω παραίτησής του.

4.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

 5.Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής”, Άξονας Προτεραιότητας 1 “Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων”.

6.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου μας.

7.Γνωμοδότηση περί εκμίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Πλατεία 25ης Μαρτίου στο Λουτράκι.

8.Εξέταση αιτήματος ΔΙΑΜΑΝΤΗ Μαρίας για χορήγηση άδειας άρδευσης κτήματός της στην περιοχή “Σέλκι” Περαχώρας.

9.Εξέταση αιτήματος ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ Παρασκευά για χορήγηση άδειας άρδευσης κτήματός του στην περιοχή “Σέλκι” Περαχώρας.

10.Συνέχιση ή μη εργασιών του έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου επί των οδών Οικονόμου και Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/2009).

11.Συνέχιση ή μη εργασιών του έργου: “Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας” (αρ. μελ. 3/2009).

12.Συνέχιση ή μη εργασιών του έργου: “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 46/2006).

13.Συνέχιση ή μη εργασιών του έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).

14.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) μη Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

15.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, επονόματι ΚΟΝΤΟΒΑ Δημητρίου, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων.

16.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου : “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 60/2010).

17.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ηλεκτροφωτισμός σε δρόμο στο Καλαμάκι” (αρ. μελ. 106/2005).

18.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ηλεκτροφωτισμός σε οδούς της Περαχώρας” (αρ. μελ. 106/2004).

19.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Δημοδιδασκάλων στην Περαχώρα” (αρ. μελ. 16/2004).

20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο” (αρ. μελ. 29/2004).

21.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Πισίων” (αρ. μελ. 41/2011)

22.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Αγροτική οδοποιία (Αγ. Θεοδώρων)” (αρ. μελ. 10/2011)

23.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 15/2011)

24.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Ιούνιος 2012).

 

Κοινοποίηση:                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *