Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 28η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ”, άξονας προτεραιότητας 2Β “Υποδομές υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού”, με Κωδικό Πρόσκλησης: ΠΕΛ23 και τίτλο “Αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Μεταφερόμενο έργο” – “Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου”.

2.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2017-2018.

3.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή του στo Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 1-3/12/2016.

4.Έγκριση ή μη της μετατροπής του ωραρίου εργασίας δημοτικής υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, με αύξηση των ωρών εργασίας της.

5.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

6.Στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγ. Θεοδώρων.

7.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

8.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας.

9.Εξέταση αιτήματος ΠΟΥΛΟΥ Παναγιούς για επιστροφή ποσού από παράβολο άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

10.Εξέταση αιτήματος για επιστροφή ποσού από τέλη ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών

12.Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ στη Δ.Κ. Ισθμίας, ετών 1993 – 2012, επονόματι ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗ Κων/νου.

13.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας. Διάθεση πίστωσης.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published.