20/05/2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στους Αγ. Θεοδώρους

1

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στους Αγ. Θεοδώρους

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Τι καλά που γίνονται επισκευές στην αίθουσα του ΔΣ στο Λουτράκι.

Σχόλιο:

Τι καλά που γίνονται επισκευές στην αίθουσα του ΔΣ στο Λουτράκι! Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές είναι ευκαιρία να πάμε στους Αγ. Θεοδώρους να πούμε στους οικιστές για τα κακά της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και ότι εμείς τους φτιάξαμε  την ύδρευση και την αποχέτευση και θα μας χειροκροτήσουν!

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα Αγ. Θεοδώρων (οδός Δημ. Στάμου – Αγ. Θεόδωροι, άνωθεν Πολυιατρείου) (καθότι είναι σε εξέλιξη εργασίες επισκευής της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Λουτράκι, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία της παρούσας συνεδρίασης) την 11ηΝοεμβρίου 2013,ημέρα Δευτέρα και ώρα7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1.Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στα πλαίσια πρόσκλησης του ΕΠΠΕΡΑΑ με κωδικό 4.10α “Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων”.

2.Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της προμήθειας τροφίμων (5ος, 6ος, 7ος & 8ος τμημ. προϋπ/σμοί της αριθμ. 24/2013 μελέτης).

3.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

4.Προσωρινή & μερική εκκαθάριση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 152/2011 Απόφαση Μ.Π.Κ., της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με σύσταση δουλείας επί ακινήτων, για τη διεύρυνση οδού που θα συνδέει την Γερμανική οδό με την Ε.Ο. Ισθμού – Λουτρακίου.

5.Αποδοχή ποσού #25.381,57# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών κατά τη σχολική περίοδο 2012 – 2013 και κατανομή αυτού.

6.Αποδοχή ποσού #1.760,00# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού Κ.Ε.Π., για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο έτους 2013 και κατανομή αυτού.

7.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2013, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

8.Εξουσιοδότηση Δημάρχου για έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές.

9.Διάλυση ή μη σύμβασης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας.

10.Διάλυση ή μη σύμβασης μελέτης Πολεοδόμησης περιοχών επέκτασης & αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Αγ. Θεοδώρων (περιοχές Α’ κατοικίας).

11.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

12.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

13.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου των ν.π.δ.δ. “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” και “ΜΕΡΙΜΝΑ”.

14.Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ “Πελοπόννησος Α.Ε.” και λοιπούς Δήμους για την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, τριετίας 2013 – 2015.

15.Έγκριση πίστωσης για μετατόπιση Δικτύου Χαμηλής Τάσης της Δ.Ε.Η. στην περιοχή “Λειβαδάκι” στο Λουτράκι, λόγω διάνοιξης δημοτικής οδού. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

16.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανάπλαση Κ.Χ. στο Λουτράκι” (αρ. μελ. 60/2010).

17.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Νοέμβριος 2013).

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

1 thought on “Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στους Αγ. Θεοδώρους

  1. Να το φτιάξουν επιτέλους το πάτωμα γιατί αυτοί που δεν ξέρουν σκοντάφτουν κι οι υπόλοιποι γελάνε!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *