19/06/2024

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

0

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων ΚΕΔΕ Εργαζόμενοι, απολύσεις,tvtvΠαρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 02α Αυγούστου 2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και 1) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2)του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, 3) της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., για την Εφαρμογή του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020 – ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ». Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΠΕΣΥΔΑΠ για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, σχετικά με τη στείρωση και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων, διετίας 2013-2015.

 1. Έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου μας.

 1. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας”.

 1. Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας”.

 1. Έγκριση Ισολογισμού Εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (ΔΕΚΕΛΠ) της 12/7/2013 (περίοδος εκκαθάρισης 16/5/2011 – 12/7/2013). Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής πάγιων περιουσιακών στοιχείων και υπολοίπου ταμειακών διαθεσίμων.

 1. Αντικατάσταση κας ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρίας από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας” και ορισμός νέου.

 1. Εξουσιοδότηση δημοτικού υπαλλήλου για ανάληψη και είσπραξη από το Τ.Π&Δ. Γραμματίου που κατατέθηκε υπέρ του Δήμου με την αριθμ. 12937/09 Συμβολαιογραφική Πράξη.

 1. Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2013, του ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΜΕΡΙΜΝΑ)”.

 1. Λήψη Απόφασης για εκποίηση άχρηστων αντικειμένων του Δήμου.

 1. Συμπληρωματική παρακατάθεση για την ιδιοκτησία (18) της αριθμ. 4/1997 Πράξης Αναλογισμού, δυνάμει της 189/2012 Απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 1. Εξέταση αιτημάτων για επιστροφή ποσών από παράβολα έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 1. Έγκριση – παραλαβή μελέτης “Γεωλογική μελέτη για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων Αγ. Θεοδώρων”.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Βελτίωση – ανακαίνιση Επαρχιακής Οδού Περαχώρας – Λίμνης Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Επαρχιακής Οδού Περαχώρας (Τμήμα Β’ και Τμήμα Δ’)”.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: “Βελτίωση – συντήρηση φωτισμού κατασκευή πεζοδρομίων της Παλαιάς Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου – Τρίπολης” (αρ. μελ. 27/2008 Αγ. Θεοδ.)

 1. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, επονόματι ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Άννας, κατόπιν αιτήματος Οικονόμου Μαρίας.

 1. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, Τ.Α.Π. και Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

 1. Απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

 1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Αύγουστος 2013).

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *