18/07/2024

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 9:00 μ.μ.

0

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 9:00 μ.μ.

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Π Ρ Ο Σ:        Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση   σε   συνεδρίαση .

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  29η  Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9:00 π.μ. για την συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση  όρων  δημοπρασίας  του έργου:

‘’Eπισκευή σχολικών κτιρίων’’  (Αριθ. Μελ. 58/2011) ’’.

2.Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την κάλυψη διαφόρων δαπανών.

3.Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου .

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη εξωδίκου δηλώσεως – ανάληψη νομίμων ενεργειών κατά Δήμου Κορινθίων.

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αναγνωριστικής αγωγής Δέσποινας χας. Δημητρίου Κανάκη και λοιπών δύο κατά Δήμου.

6.Έγκριση απόδοσης ενταλμάτων  προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών:  α) τελών  ταξινόμησης και έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας του Μ.Ε. ερπυστριοφόρου φορτωτή του Δήμου, β) παραβόλων ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου, γ) τελών ταξινόμησης, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και ετήσιου τέλους χρήσης του Μ.Ε. εκσκαφέα φορτωτή του Δήμου & δ) προμήθειας γραμματοσήμων για τις ανάγκες αλληλογραφίας και   απαλλαγή υπολόγων.

7.Ορισμός μελών Επιτροπής δημοπρατήσεως έργων για το έτος 2012.

8.Συγκρότηση Επιτροπής για την διεξαγωγή διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών , σε εφαρμογή του Ν. 3731/08, για το έτος 2012.

9.Οριμός μελών Επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών και παραλαβή προμηθειών υπαγομένων στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , για το έτος 2012.

10.Αποδοχή δωρεάς ποσού #5.000,00# € από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                      Ο  Πρόεδρος

Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &                                   ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τοπικής Κοινότητας                                                                   Δήμαρχος

 

Σας άρεσε το άρθρο; Κοινοποιήστε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *